farmerJoe Mission

naše mise

Udělejte zemědělskou výrobu udržitelnou prostřednictvím lepší komunikace.

Naše vize do budoucna

Pouze optimalizovaný provoz může fungovat udržitelně a my se na něm chceme aktivně podílet: Moderní, agilní a přímá komunikace mezi hráči v potravinářském průmyslu, od výroby až po maloobchod, umožňuje cílenou výrobu. Tímto způsobem se lze vyhnout nadprodukci. Mladé generace farmářů a společností mohou být součástí udržitelné produkce potravin budoucnosti díky novým, udržitelnějším způsobům výroby. Propojujeme hráče po celém světě.

Group 147 (2)

Naše historie

Jak vznikl farmerJoe

Sám jsem vyrostl v zemědělství a poté jsem pracoval v různých částech potravinářského průmyslu. Byl jsem u chovatelů, prodejců potravin a jako poradce. Zde jsem si všiml, že chybí rozhraní mezi částmi řetězu. Chybějící a špatná komunikace často způsobuje problémy. Chtěl jsem proto využít své zkušenosti z maloobchodu a zemědělství k vytvoření platformy zaměřené na budoucnost. Svět je stále agilnější a flexibilnější, mladší a starší generace spolupracují ve firmách, pracovní síly se stávají více mezinárodními. farmerJoe usnadňuje komunikaci a spolupráci v rámci společnosti a s kolegy a partnery po celém světě.