farmerJoe Mission

Nasza misja

Dostosowanie produkcji rolnej do przyszłości dzięki lepszej komunikacji.

Nasza wizja na przyszłość

Tylko zoptymalizowana działalność może funkcjonować w sposób zrównoważony, a my chcemy w tym aktywnie uczestniczyć: Nowoczesna, sprawna i bezpośrednia komunikacja pomiędzy uczestnikami przemysłu spożywczego, od produkcji do handlu, umożliwia ukierunkowaną produkcję. W ten sposób można uniknąć nadprodukcji. Młode pokolenia rolników i przedsiębiorców mogą stać się częścią zrównoważonej produkcji żywności w przyszłości dzięki nowym, bardziej zrównoważonym sposobom produkcji. Łączymy aktorów na całym świecie.

Group 147 (2)

Nasza historia

Jak powstał farmerJoe

Sam wychowałem się w rolnictwie, a następnie pracowałem w różnych częściach przemysłu spożywczego. Byłem u hodowców, sprzedawców żywności i jako konsultant. Tutaj zauważyłem, że brakuje interfejsu pomiędzy częściami łańcucha. Brak i niewłaściwa komunikacja często powodują problemy. Dlatego chciałem wykorzystać moje doświadczenie w handlu i rolnictwie, aby stworzyć przyszłościową platformę. Świat staje się bardziej zwinny i elastyczny, młodsze i starsze pokolenia pracują razem w firmach, pracownicy stają się bardziej międzynarodowi. FarmerJoe ułatwia komunikację i współpracę w obrębie gospodarstwa oraz z kolegami i partnerami na całym świecie.